23. feb, 2015

Frihet, likhet og brorskap

 

Et rent  ark å fylle.  Et nytt år.

«Du skal få en dag i mårrå som ren og ubrukt står, med blanke ark og fargestifter tel ...» lyder det i sangen til den norske dikteren, Alf Prøysen. Blanke ark, penner, blyanter, fargestifter. Pressefrihet... Den 7-9 januar 2015, ble friheten angrepet i Frankrike. Den 11. januar strømmet  folk ut i gatene, med blyantene hevet mothimmelen, og : «Je suis Charlie»  Symbolet fikk mening langt utover landets grenser. Dette gjaldt ikke bare oss.

, i  februar ble friheten angrepet i Danmark. Retten til å uttrykke seg. Retten til å eksistere ...     

                    

Demokratiet finnes i mange former. Ulike land har forskjellige modeller og tradisjoner. Men vi kommer ikke utenom den franske revolusjonens: Frihet, likhet og brorskap. Brorskap mellom folkegrupper eller mellom individer? Finnes det en grense for ytringsfriheten? I Frankrike står friheten øverst, i England, kanskje hensynet til de andre., brorskapet. Men... Dersom det hadde vært LIKHET i verden , dersom alle hadde hatt likt, og blitt regnet som like viktige, ville det ha utelukket terrorisme? Her hos oss? I Nigeria? Eller ville noen allikevel hatt behov for makt, for å ha mer rett enn  andre?  « All animals are equal. But some animals are more equal than others”  Georges Orwell, Animal farm, (med paralleller, den gang, til kommunismen i sovjetunionen.)Ikke en gang den sekulære staten er en fullstendig garanti for demokratiet. For mennesker, eller maktledere, kan opphøye seg selv til Gud.

Frihet, likhet og brorskap. Vi må verne om demokratiet  vårt. Ikke noen gang tro at det er en selvfølge!

Jeg oppmuntrer alle til å gå å se den vakre, vonde,  viktige filmen «Timbuktu», av Abderrahmane SISSAKO, som fikk 7 CESAR  i Cannes i år.    

 Mvh Gudrun