Lidt Godt og Nyt !

Lidt Godt og Nyt !

Ja, det er nu tid til fornyelse og en ny bestyrelse er gaet i arbejde.Vi haaber paa, at nye ideer og initiativer kan blive grobund og give inspiration til endnu mange spaendende og hyggelige arrangementer og lejligheder til at kunne moedes omkring vores faelles skandinaviske kultur!

Foerst vil jeg kort praesentere mig som nyt medlem af bestyrelsen sammen med 4 meget lystige og energiske piger : Gudrun, Hilde,Inge-Dorthe og Bettina, samt de sidste års trofaste formand Steen O. Rasmussen. Jeg selv hedder Trine (47 aar), og har nu boet mere end 27 aar i Frankrig. Min mand er fransk og mine 3 boern er foedt her i Frankrig, hvor jeg ligeledes har uddannet mig til sygeplejerske. Jeg har vaeret med i bestyrelsen for cirka 20 aar siden.Har siden da boet andre steder i Frankrig, men kom tilbage til Provence og Avignon, og er nu glaedeligt med igen med nye tanker og ideer. Selvom det efterhaanden er mange aar siden at jeg forlod Danmark, er det alligevel en glaede at kunne bevare ens sprog og kultur, og engang imellem moedes og dele hyggelige og stemningsfyldte hoejtider og traditioner,deltage i gudstjenester, udvaeksle erfaringer, meninger og ideer, moede nye spaendende mennesker og berige ens netvaerk.

De nye tanker for ”Skandinavisk Kirkekomité Aix-Marseille” er, at vi oensker en forening, hvor vi kan moedes til Lucia-Julefest, Fastelavn og Sankt Hansaften samt et par gudstjenester iloebet af aaret, men ogsaa ved at skabe en hjemmeside ”Scandinave en Provence”, er det vores haab at kunne tilbyde et forum med Nyt  fra og om foreningens aktiviteter, og ligeledes kunne give et over/indblik i hvad der sker her i Provence samt andre steder i Frankrig (Paris etc.),hvad angaar skandinavisk kultur : Nye film og biografer med skandinaviske film, boeger,forlag, litteraturkredse og besoeg af nordiske forfattere, udstillinger af nordisk kunst,sprogundervisning osv. En hjemmeside som ogsaa har links til andre nordiske foreninger,kirker, konsulater og ambassader, samt hvor man vil kunne komme med gode raad, ideer,tips og annoncer !  Ja, vi haaber paa, at der vil vaere noget interessant for alle, store og smaa, og at vi kan skabe et dynamisk og attraktivt samlingspunkt for os skandinavere samt familie her i Provence.                                                                                                     Med hjertelig hilsen og paa gensyn!                                                                                                                                                Trine Caroe Saupic